https://d3udzk4k4tpwlz.cloudfront.net/newpenguins/sites/021167c6-69c1-4442-a1f9-7bfa5e4e9772/images/BnqU7NjRYGbYIesAQX7z3XunSmHzxYPOoWXpP5U4.png
https://images.unsplash.com/photo-1567007045934-f916c1846bcb?crop=entropy&cs=tinysrgb&fit=max&fm=jpg&ixid=M3wzNjA3Njl8MHwxfHNlYXJjaHw0fHxwYXNhcnxlbnwwfHx8fDE2ODc3ODU0OTF8MA&ixlib=rb-4.0.3&q=80&w=1080

Pasar

Dapur Kecil Spijkenisse op de pasar

Met enige regelmaat is Nick met een fraaie stand te vinden op pasars. Marijke, Debbie en/of Kellie assisteren hem daarbij.

Hier kunt u terecht voor onder andere onze specialiteiten Kue Lapis, Koningskroon en Wajik Ketan.

Alles natuurlijk homemade en kakelvers!

https://d3udzk4k4tpwlz.cloudfront.net/newpenguins/sites/021167c6-69c1-4442-a1f9-7bfa5e4e9772/images/V468V4zr5w7kqOkuK2EIbWNpX059rFAqZDv4Vkir.jpg
https://d3udzk4k4tpwlz.cloudfront.net/system/images/bottom-circle-header.png?format=avif

Footer

Dapur Kecil

Marja en Erik

Gebrande Hoefstraat 33

4715 PP; Rucphen

E info@dapurkecil.guru

M +31 651 391 009

Dapur Kecil Spijkenisse

Marijke en Nick

p/a Delikaas, Winkelcentrum Maaswijk

Hadewychplaats 36

3207 KG Spijkenisse

E spijkenisse@dapurkecil.guru

M +31 622 448 916

© 2023 Dapur Kecil All rights reserved.

Gerealiseerd door Wazoe